Intervisie

Intervisie is een gestructureerde methode waarbij je als team of groep een situatie uit de praktijk bespreekt om er samen van te leren. 
Door het bespreken van situaties die je met een cliënt hebt meegemaakt en hierop te reflecteren krijg je inzicht op je eigen stijl van werken en op de opvattingen en overtuigingen die in het werk, vaak onbewust, een rol spelen.
Ik zal de collectieve patronen in gedrag en denken inzichtelijk maken en vragen stellen over wat ik in de onderstroom waarneem. 

 

Door tijdig te investeren in deze vorm van begeleiding aan teams, kunnen problemen als langdurig verzuim mogelijk worden
voorkomen en zorgen voor duurzame inzetbaarheid.

 

Een intervisietraject bestaat uit ca. 5 tot 8 bijeenkomsten.