Teamcoaching

Teamcoaching is gericht op het realiseren van een effectief team dat duurzaam samenwerkt aan het bereiken van gezamenlijke doelen. Bij teamcoaching zoek ik naar de collectieve patronen in gedrag en denken en maak deze inzichtelijk. Hierbij stel ik vragen over wat ik in de onderstroom waarneem.

 

Door tijdig te investeren in teamcoaching, kunnen problemen als langdurig verzuim mogelijk worden voorkomen en zorgen voor duurzame inzetbaarheid.

 

Een teamcoachingstraject bestaat uit ca. 5 tot 8 bijeenkomsten. Waarbij we werken aan doelen die we vooraf hebben vastgesteld.